Hoeveel belasting betaal je over een woning die je erft?

Als je iets erft moet je er belasting over betalen. Zo ook bij een woning. Als je een woning erft, betaal je hier erfbelasting over. Maar hoeveel dit is en hoe dat precies werkt, dat kan nog best ingewikkeld zijn. Daarom leggen we je hier vandaag helemaal uit hoe het werkt met de erfbelasting als je een woning erft. En ook hoe het werkt als je met meerdere erfgenamen samen een woning erft.

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd
Normaal gesproken betaal je in Nederland overdrachtsbelasting als je een woning verkrijgt. Maar omdat het ervan van een woning niet wordt gezien als het verkrijgen van een woning, is het ervan van een woning vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Je betaalt dus geen overdrachtbelasting als je een woning erft, maar wel erfbelasting, net zoals je dat over de rest van de erfenis zult moeten betalen.

Hoeveel erfbelasting moet je betalen?
De hoogte van de erfbelasting wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Hierbij wordt de WOZ-waarde van van het jaar waarin de woning werd verkregen, óf het daaropvolgende jaar geraadpleegd. Als je het als erfgenaam niet eens bent met deze waarde, kun je hiertegen bezwaar maken.

Er zijn verschillende factoren die bepalen hoeveel erfbelasting je moet betalen. De WOZ-waarde van de woning wordt dus gezien als het bedrag dat je geërfd hebt. In 2022 gelden er twee schijven, namelijk tot € 130.425, – euro en daarboven. Daarnaas gelden er verschillende tariefgroepen. In groep 1 vallen partners en kinderen. Zij betalen de minste erfbelasting, namelijk 10% over de eerste schijf en 20% over de tweede schijf. Daarna komt groep 2, waar kleinkinderen onder vallen. Zij betalen 18% erfbelasting over de eerste schijf en 36% over de tweede schijf. Tenslotte is er groep 3, waar alle andere erfgenamen onder vallen. Val je in groep 3, dan betaal je 30% belasting over de eerste schijf en 40% over de tweede schijf.

Vrijstellingen van erfbelasting
Je ziet dus dat je een behoorlijk percentage aan erfbelasting zult moeten betalen. Overdrachtsbelasting is een stuk lager dan erfbelasting. Dit komt omdat de overheid vindt dat je voor een erfenis niets hebt hoeven doen. Er zijn echter ook vrijstellingen van erfbelasting mogelijk. Als partner kun je recht hebben op een aanzienlijke vrijstelling, waardoor het ervan en een woning financieel geen last hoeft te zijn. Voor overige erfgenamen valt de vrijstelling vele malen lager uit. Of je in aanmerking komt voor een vrijstelling kun je vinden op de website van de overheid.

Wat als er meerdere erfgenamen zijn?
Als je een woning met meerdere personenen erft, zul je allemaal erfbelasting moeten betalen voor je eigen aandeel in de erfenis. Als één van de erfgenamen de woning vervolgens over wil nemen, zal diegene de andere erfgenamen moeten uitkopen. Diegene betaalt dus aan ieder zijn aandeel in de waarde van de woning, waarna de woning op zijn of haar naam komt te staan. Voorwaarde is wel dat alle erfgenamen het hier mee eens zijn. De erfbelasting moet dan overigens nog steeds betaald worden over het bedrag dat geërfd is, waarvoor dus de WOZ-waarde gehanteerd wordt. Hierna kan het uitkopen van de andere erfgenamen geregeld worden.

Geschreven door Lydia.

2 reacties

  1. Mir op oktober 1, 2022 om 8:27 am

    Dus als mij man overlijdt…dan moet ik erfbelasting betalen? Dat huis hebben we samen gekocht..huh?

  2. Richard van Omster op oktober 13, 2022 om 1:00 pm

    Interessant om te lezen over erfbelasting en andere zaken waar je rekening mee moet houden. Mijn man heeft ook vragen over dit thema en wat hij zelf mee moet nemen bij het opstellen van een testament. Ik ga de informatie doorsturen.

Laat een reactie achter