Hoeveel belasting betaal je over een woning die je erft?

Als je iets erft moet je er belasting over betalen. Zo ook bij een woning. Als je een woning erft, betaal je hier erfbelasting over. Maar hoeveel dit is en hoe dat precies werkt, dat kan nog best ingewikkeld zijn. Daarom leggen we je hier vandaag helemaal uit hoe het werkt met de erfbelasting als…

Lees meer

Wat gebeurt er met een woning als de eigenaar overlijdt?

Als iemand komt te overlijden en deze persoon heeft een koopwoning, dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Wat er met de woning gebeurt na het overlijden is afhankelijk van de nalatenschap. De wettelijke erfgenamen zijn verantwoordelijk voor wat er met de woning gebeurt na het overlijden. Als er geen testament is vastgelegd, zijn dit vaak…

Lees meer