Disclaimer, Privacy & Copyright

Disclaimer

1671 Finance & Organize wijst ten aanzien van de website 1671 Finance & Organize u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 1671 Finance & Organize. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1671 Finance & Organize.

De op deze website getoonde informatie wordt door 1671 Finance & Organize met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 1671 Finance & Organize behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

1671 Finance & Organize hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan haar verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteert zij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
1671 Finance & Organize behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. 1671 Finance & Organize raadt u aan deze privacy bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Copyright

1671 Finance & Organize behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van 1671 Finance & Organize verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van 1671 Finance & Organize mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1671 Finance & Organize openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.