Bewaartermijnen

Bewaartermijn papieren

Hoe lang moet je documenten eigenlijk bewaren? En welke moet je wel of niet bewaren? In dit overzicht kan je in een oogopslag zien wat je hoe lang dient te bewaren.